poster

Sunday, January 23, 2011

Ang pag papasalamat.......

"Maraming salamat mahal naming panginoon sa biyayang ibinigay niyo sa amin at salamat na hindi mo kami iniwan, at kahit saan kami mag punta ay lagi kayong nandiyan sa aming tabi."

No comments:

Post a Comment