poster

Sunday, January 23, 2011

Ang pag papasalamat.......

"Maraming salamat mahal naming panginoon sa biyayang ibinigay niyo sa amin at salamat na hindi mo kami iniwan, at kahit saan kami mag punta ay lagi kayong nandiyan sa aming tabi."
"Thank you, God, for loving me and sending your Son to die on the cross for my sins. I now choose to make Jesus the Lord of my life. Help me to be the kind of person that You want me to be. In Jesus' name, Amen."